Aug 22, 2012

venom 23 - 25

Venom: Monsters of Evil

  1. Monsters of Evil Part 1: Venom vs Hellstrom
  2. Monsters of Evil Part 2: Venom gets an exorcism
  3. Monsters of Evil Part 3: Venom vs The Monsters of Evil
Facts -

 
Venom 23 Variant
Venom 24 Variant